JML-diving

Menu
MENU

Aktualności

Wdrożenie platformy atl na oczyszczalni ścieków w Bełchatowie

21.12.2016

Właśnie zakończyło się wdrożenie platformy atl optymalizującej proces napowietrzania ścieków na oczyszczalni ścieków w Bełchatowie.
Jest to inteligentne, samouczące się rozwiązanie, które weryfikując on-line poszczególne parametry procesu oczyszczania ścieków, steruje odpowiednimi urządzeniami technologicznymi.
W chwili obecnej instalacja, w ramach wdrożonej platformy, posiada następujące funkcjonalności:
– dynamiczne określanie wartości zadanej tlenu na podstawie odczytów azotu amonowego na wylocie z reaktorów i w związku z tym sterowanie ilością dostarczanego powietrza,
– dynamiczne określanie wartości zadanej ciśnienia w kolektorze powietrza i w związku z tym odpowiednie, optymalne sterowanie pracą dmuchaw i stopniem otwarcia przepustnic,
– sterowanie recyrkulacją wewnętrzną w zależności od wartości azotanów,
– określanie strategii napowietrzania ścieków w zależności od zmiennej stawki za energię elektryczną w ciągu doby.

Wdrożenie rozwiązania odbyło się w bardzo krótkim czasie (6 tyg. od podpisania umowy). Obecnie można już obserwować pierwsze pozytywne wyniki pracy platformy.

Oczyszczalnia Ścieków w Bełchatowie to obiekt zarządzany przez spółkę Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie. Oczyszczalnia jest oczyszczalnią mechaniczno-biologiczną z technologią osadu czynnego, o średniej przepustowości projektowanej 13.000 m3/d.
Więcej szczegółowych informacji na temat oczyszczalni: http://wodkan-belchatow.pl/spolka-wodkan/oczyszczalnia-sciekow/

os-belchatowatl_belchatow