JML-diving

Menu
MENU

Lokalny serwis

Wszystkie oferowane rozwiązania oferujemy wraz z usługami serwisowymi, gwarancyjnymi i pogwarancyjnymi.

JML INDUSTRY dysponuje dedykowanym lokalnym serwisem w Polsce. Wykwalifikowany serwis JML INDUSTRY wykonuje zarówno prace instalacyjne, przeglądy okresowe, jak i ewentualne naprawy. Dostęp do serwisu jest całodobowy przez 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku.
Siedziba serwisu znajduje się w Katowicach, dzięki czemu obszar działania JML INDUSTRY obejmujący Polskę, Czechy i Słowację pozwala na szybką dostępność serwisu w każdym momencie.

serwis JML IndustrySerwis komunikuje się użytkownikami w ich ojczystym języku (polskim, czeskim i słowackim). Terenowi pracownicy serwisu są wspierani przez biuro projektowe i techniczne, w którym pracują inżynierowie o specjalnościach chemicznych, ochrony środowiska, automatyki i elektroniki, informatyki oraz technologii i budowy maszyn.

Prace serwisowe można podzielić na kilka grup:
• Prace instalacyjne, montażowe i rozruchowe – realizowane w trakcie budowy instalacji;
• Przeglądy okresowe – realizowane zgodnie z harmonogramem;
• Interwencje zdalne – realizowane wg bieżących potrzeb natychmiast;
• Interwencje ekspresowe – realizowane wg bieżących potrzeb, zazwyczaj w czasie 24-48 godzin;

Wszystkie prace serwisowe, podejmowane w celu rozwiązania problemów związanych z dostarczoną instalacją podejmowane są bezzwłocznie i usuwane w możliwie najkrótszym terminie. Prace zdalne wykonywane są najczęściej w tym samym dniu, natomiast prace wymagające dojazdu do siedziby klienta zazwyczaj w czasie 24-48 godzin w dni robocze. Pozwala to skrócić czas niedostępności instalacji na skalę dotychczas niemożliwą do osiągnięcia w tego typu instalacjach.

Dysponujemy całodobowym punktem zgłaszania usterek i awarii. Dysponujemy lotnym serwisem 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku, wyposażonym w specjalistyczny samochód serwisowy. Samochód ten, wyposażony we wszelkie niezbędne narzędzia, ma zawsze komplet części serwisowych do oferowanych przez nas instalacji. Po zdiagnozowaniu awarii przystępujemy do natychmiastowego jej usuwania, bez zbędnego czasu potrzebnego na oczekiwanie na części zamienne. Lotny, lokalny mobilny serwis pozwala nam na zagwarantowanie klientom przyjazdu do miejsca instalacji w czasie nie dłuższym niż 12 godzin od przyjęcia zgłoszenia.

W ramach serwisu każdy z naszych klientów już w podstawowym zakresie otrzymuje:
o bezpłatny zdalny nadzór nad instalacją
o nielimitowane konsultacje telefoniczne i za pomocą poczty elektronicznej;
o dyspozycyjność serwisu 24/7/365;
o bezzwłoczne podjęcie interwencji serwisowej – bez dodatkowych opłat za ekspres;
o szybki czas naprawy – średnio w 24-48 godzin w dni robocze.
o wydłużenie gwarancji poza okres standardowy;
o gwarantowany nieprzekraczalny czas usuwania awarii lub dostępności urządzeń w roku (tzw. SLA);
o włączenie instalacji w system nadzoru;
o zapewnienie dodatkowych dni dyspozycyjności pracowników serwisu do wykorzystania wg. potrzeb użytkownika.

• Serwis Zero Kosztów
Jest to unikalny serwis, nie oferowany przez innych producentów na rynku. Zawiera w swej cenie wszelkie koszty eksploatacji instalacji, w tym materiały eksploatacyjne z wyłączeniem kosztów pracy pracowników użytkownika obsługujących instalację. Klienci, którzy zdecydują się zawrzeć z JML Industry umowę na serwis Zero Kosztów zyskują stały koszt posiadania i użytkowania instalacji przez zadany okres czasu, niezależnie od niespodziewanych zdarzeń. Jeśli w okresie obowiązywania umowy na serwis Zero Kosztów nastąpi konieczność wymiany dowolnego elementu instalacji, to jest on wykonywany bez dodatkowych opłat ze strony użytkownika.
Dla użytkowników, którzy nie chcą się przejmować kosztami eksploatacji i serwisu jest to idealne rozwiązanie.

• Inne dedykowane serwisy specjalne
Jeśli dana instalacja wymaga innego, nietypowego serwisu (który nie jest porównywalny z żadnym z ww. serwisów), przygotowujemy indywidualną kalkulację serwisową, a warunki serwisowe są negocjowane ściśle według oczekiwać użytkownika.