JML-diving

Menu
MENU

Monitoring i zarządzanie

Wszystkie instalacje objęte są stałym zdalnym nadzorem przez centrum zarządzania. Pozwala to na szybkie wykrycie potencjalnego problemu i możliwe szybkie jego rozwiązanie.

Na życzenie klientów oferujemy także zdalne zarzadzanie instalacją w wybranym obszarze np. parametrów ścieków oczyszczonych lub zużycia energii czy chemikaliów. Wtedy, w ramach zawartej umowy nasi pracownicy administrują platformą skupiając się na osiągnięciu celu w postaci osiągniecia parametrów ścieków oczyszczonych lub konkretnego zużycia energii. Taka usługa zarządzania w żaden sposób nie ingeruje w normalną pracę zakładu, skupia się wyłącznie na osiągnięciu oczekiwanego poziomu parametrów i pozwala pracownikom oczyszczalni ścieków skupić się nad obowiązkami, którymi dotychczas się zajmowali. Ta usługa jest też często wybierana przez klientów, którzy oczekują, że przez okres od kilku miesięcy wzwyż dostawca technologii weźmie na siebie odpowiedzialność za oczekiwane parametry, do czasu jak pracownicy oczyszczalni ścieków nabiorą wprawy i pewności w jego użytkowaniu. W przypadku, gdy nasza firma jest odpowiedzialna za bieżące użytkowanie systemu, to wtedy zawsze elementem umowy są odpowiednie warunki jakości (SLA).