JML-diving

Menu
MENU

SISLtech

logo sisltech

Potrzeba optymalizacji energetycznej oczyszczalni ścieków została już dostrzeżona w 1999 roku, kiedy trzech profesorów z Wydziału Inżynierii Chemicznej Uniwersytetu w Gironie i dwóch z Wydziału Knowledge Engineering and Machine Learning z Politechniki Katalonii rozpoczynają prace związane ze sterowaniem procesami oczyszczania ścieków. Grupa naukowców rozpoczęła kilkuletnie badanie procesów w trakcie oczyszczania ścieków pod kątem ich optymalizacji energetycznej. Pracując nad oczyszczaniem ścieków zauważyli, że istnieje wielki potencjał w zakresie polepszenia i optymalizacji złożonych procesów, które zachodzą w oczyszczalni ścieków komunalnych.
W tym kontekście rozpoczęto pracę nad wówczas całkowicie wcześniej nie znanym narzędziem, zwanym SAD (System Wspierania Decyzji) lub EDSS (Environmental Decision Support Systems). Narzędzia te pozwalały zintegrować wiedzę empiryczną, zdobytą podczas wielu lat pracy, w narzędzie matematyczne służące do symulacji i optymalizacji, z nowymi narzędziami, które pochodziły z dość dalekiego obszaru, jakim jest sztuczna inteligencja. Proces tworzenia rozwiązania zajął wiele lat intensywnych badań i zdobywania wiedzy, które posłużyły do rozbudowy Systemu Wspierania Decyzji. Przy współpracy z wieloma różnymi grupami badawczymi, specjalizującymi się w sztucznej inteligencji, po wielu pracach doktorskich, licznych projektach badawczych i porozumieniach o współpracy z firmami, uzyskane rozwiązanie przedstawiało wysoki potencjał optymalizacji działania instalacji oczyszczania ścieków. W efekcie zespół naukowców opracował inteligentny system do optymalizacji energetycznej – jedyny na rynku tak uniwersalny oparty o dogłębne badania naukowe.

Widząc wielki potencjał i unikalność rozwiązania pięciu naukowców zdecydowało się na założenie spółki, który miała zajmować się wdrażaniem rozwiniętego rozwiązania. W ten sposób w roku 2003 powstaje firma SISLtech – Sanejament Intelligent, S.L. z produktem ATL (woda w języku Azteków). Kolejne lata służyły do zweryfikowania systemu w warunkach pracy na typowych instalacjach. Ale dopiero w 2009 roku wejście do firmy nowego akcjonariusza i zmiany kapitałowe pozwoliły na intensywny rozwój firmy.

Ta nowa profesjonalna struktura pozwoliła w ostatnich latach na wykonanie ponad 100 instalacji na oczyszczalniach ścieków o różnych przepływach i w różnych konfiguracjach – za każdym razem osiągając zadane cele w zakresie oszczędności energetycznych. Obszerna specjalistyczna wiedza firmy, wraz z dużą liczbą wykonanych projektów, pozwoliły firmie SISLtech zająć pozycję rynkowego lidera w zakresie optymalizacji i uzyskiwania oszczędności w oczyszczalniach ścieków i rozwijać nowe systemy kontroli, mające zastosowanie w innych obszarach niż oczyszczanie ścieków czy sektor energii odnawialnych.

SISLtech posiada dział badawczo-rozwojowy, który pracuje nad ciągłą innowacją oraz polepszaniem usług i produktów oferowanych przez firmę.

Ponadto dział ten pracuje także nad badaniami i rozwojem nowych usług oraz produktów. Niektórymi w chwili obecnej są:
• Projektowanie i rozwijanie inteligentnych systemów wsparcia do zapobiegania, wykrywania i zarządzania sytuacjami problematycznymi, które mogą pojawić się podczas procesu oczyszczania wody, ścieków i odpadów.
• Projektowanie i opracowanie zaawansowanych systemów kontroli dla zagwarantowania odpowiedniego działania systemów oczyszczania wody, ścieków i odpadów.
• Projektowanie i opracowanie zaawansowanych systemów kontroli dla optymalizacji zużycia energii w procesach oczyszczania wody, ścieków i odpadów.
• Projektowanie i opracowanie Systemów Wsparcia Decyzyjnego (DSS) dla zintegrowanego i scentralizowanego zarządzania procesami gromadzenia, transportu, oczyszczania i regeneracji ścieków.
• Projektowanie i rozwój Systemów Wsparcia Decyzyjnego do zarządzania ryzykiem i optymalizacji procesów w żywych systemach wodnych.
• Optymalizacja procesu współfermentacji beztlenowej osadu i kogeneracji biogazu.

Prowadzone prace badawcze owocują ciągłym ulepszaniem oferowanych produktów oraz wprowadzaniem nowych rozwiązań.