JML-diving

Menu
MENU

Produkty

System atl

System atl to kompleksowe narzędzie, który na oczyszczalni ścieków pełni m.in. poniższe funkcje:
• Gromadzenie i przetwarzanie informacji otrzymanych z procesu oczyszczania ścieków.
• Diagnozowanie stanu procesów oczyszczania ścieków.
• Identyfikacja przyczyn zidentyfikowanych problemów.

więcej

Systemy pomocnicze

Systemy opomiarowania

W celu prawidłowego dostrojenia systemu niezbędne jest, aby zakład wyposażony był w odpowiednie systemy opomiarowania procesów. W zależności od wybranych elementów systemu, po analizie energetycznej procesów oraz w zależności od istniejącego wyposażenia, dostarczamy systemy mierzące zawartość amonu (amoniak rozpuszczony), tlenu, azotanów, mętności, ciśnienia powietrza w rurociągach, potencjału REDOX, przepływów, itd.

więcej

Audyt energetyczny

Zanim złożymy klientowi jakąkolwiek ofertę handlową, wykonujemy dla niego nieodpłatnie analizę procesu nitryfikacji/denitryfikacji pod kątem prawidłowego monitoringu procesu, systemu sterowania napowietrzaniem, systemu kontroli i opomiarowania oczyszczonych ścieków, oceny systemu napowietrzania, używanych taryf energetycznych.

więcej

Doradztwo

Nasze doświadczenie z wielu referencji oraz profesjonalne przygotowanie naszego personelu badawczego pozwala nam zawsze znaleźć optymalne rozwiązanie dla każdej oczyszczalni ścieków, gwarantujące poprawę sterowania procesami, oszczędności energii elektrycznej czy chemikaliów, poprawę jakości ścieków oczyszczonych.

więcej

Kogeneracja i produkcja biogazu

Oferujemy także inne systemy wykorzystywane dla procesów kogeneracji, współfermentacji i produkcji biogazu.

więcej

Monitoring i zarządzanie

Wszystkie instalacje objęte są stałym zdalnym nadzorem przez centrum zarządzania. Pozwala to na szybkie wykrycie potencjalnego problemu i możliwe szybkie jego rozwiązanie.

więcej

Lokalny serwis

Kompleksowy system zarządzania, jak każde rozwiązanie techniczne, wymaga okresowych przeglądów i odpowiednich serwisów.

więcej

Sprawozdawczość środowiskowa

Oferta w przygotowaniu – proszę o kontakt z naszą firmą