JML-diving

Menu
MENU

Podstawowe funkcje systemu

Podstawowe funkcje realizowane przez System atl:
• Gromadzenie i przetwarzanie informacji otrzymanych z procesu oczyszczania ścieków.
• Diagnozowanie stanu procesów oczyszczania ścieków.
• Identyfikacja przyczyn zidentyfikowanych problemów.
• Propozycja planu działania:
– Zarządzanie sytuacjami problematycznymi
– Optymalizacja procesów oczyszczania ścieków
– Optymalizacja zużycia i produkcji energii
• Zarządzanie pętlami sterowania w oczyszczalniach ścieków w sposób automatyczny i w czasie rzeczywistym.