JML-diving

Menu
MENU

System nadrzędny ANTRAS

System nadrzędny ANTRAS to kompleksowe narzędzie, który na oczyszczalni ścieków pełni m.in. poniższe funkcje:
• Gromadzenie i przetwarzanie informacji otrzymanych z procesu oczyszczania ścieków.
• Diagnozowanie stanu procesów oczyszczania ścieków.
• Identyfikacja przyczyn zidentyfikowanych problemów.
• Propozycja planu działania:
– Zarządzanie sytuacjami problematycznymi
– Optymalizacja procesów oczyszczania ścieków
– Optymalizacja zużycia i produkcji energii
• Zarządzanie pętlami sterowania w oczyszczalniach ścieków w sposób automatyczny i w czasie rzeczywistym.

System dostarczany jest wraz z dedykowanym serwerem, opartym o system Windows. Aplikacja kliencka systemu atl dostarczana jest zawsze w języku klienta. Wraz z dostawą i instalacją wykonujemy szkolenie dla obsługi.

System atl jest zawsze konfigurowany pod konkretną instalację – klient kupuje tylko te moduły, które dadzą mu największą oszczędność energetyczną. Dla specyficznych wdrożeń, kiedy klient posiada bardzo nietypowe potrzeby wykonujemy moduły dodatkowe.

Serce systemu CreaPRO

Platforma CreaPRO jest zawsze konfigurowana pod konkretną instalację – klient kupuje tylko te moduły, które dadzą mu największą oszczędność energetyczną. Dla specyficznych wdrożeń, kiedy klient posiada bardzo nietypowe potrzeby wykonujemy moduły dodatkowe.

więcej

Moduł gromadzenia i zarządzania danymi

Jest to moduł bazowy – zawsze dostarczany klientom. Jego główną funkcją jest gromadzenie danych pochodzących z opomiarowania procesu, układów automatyki urządzeń i zewnętrznych baz danych. Moduł gromadzi także zapis operacji w systemie.

więcej

Moduł kontroli

Główną rolą modułu jest kontrola procesu – wartości zadanych z rzeczywistymi. Całość procesu kontroli odbywa się w czasie rzeczywistym. Moduł ten zarządza pętlami sterowania procesów oczyszczania ścieków i przydziela strategie operacyjne określone przez użytkownika, jeśli system pracuje w trybie ręcznym lub zaproponowane przez platformę, jeśli kontrola odbywa się w trybie automatycznym.

więcej

Moduł nadzoru

Moduł nadzoru używa modeli sztucznej inteligencji bazujących na wiedzy heurystycznej do oceny procesów i urządzenia, do monitorowania wdrożonej kontroli oraz do diagnozowania statusu oczyszczalni ścieków.

więcej

Moduł do eliminacji związków biogennych

Moduł służy do zagwarantowania wysokiej jakości ścieków odpływowych, jeśli chodzi o substancje biogenne, oraz do optymalizacji zużycia energii.

więcej

Moduł sterowania ciśnieniem

Moduł ten służy do optymalizacji zużycia energii. Jest ona zapewniona dzięki odpowiedniej strategii produkcji i dostawy powietrza, która opiera się na zaawansowanej kontroli stężenia tlenu, ciśnienia, wartości zadanych tlenu, wartości zadanych ciśnienia oraz taryfy energetycznej.

więcej

Moduł do eliminacji węgla

Moduł służący do zapewnienia wysokiej jakości ścieków odpływowych, jeśli chodzi o materię organiczną, oraz optymalizacji zużycia energii. Określa strategię napowietrzania bioreaktora, bazując na zaawansowanej kontroli stężenia tlenu i mętności, określającej ilość węgla organicznego w oczyszczanych ściekach znajdujących się w osadniku wtórnym.

więcej

Moduł zarządzania energią

Moduł ten służy do monitorowania procesów i zużycia energii. Śledzi godziny pracy i monitoruje parametry urządzeń i systemów używanych w oczyszczalni. Moduł ten zapamiętuje te informacje i szacuje produkcję oraz zużycie energii, w zależności od okresów taryfowych.

więcej

Moduł wspierania decyzji

Systemowy moduł wsparcia decyzyjnego odpowiedzialny jest za gromadzenie, integrację oraz przetwarzanie wyników dostarczonych przez pozostałe moduły; proponuje plany działania.

więcej

Pozostałe moduły

Platforma CreaPRO w ramach systemu ANTRAS posiada także wiele dodatkowych modułów, które ciągle ewoluują w miarę kolejnych wdrożeń i potrzeb klientów. Wśród pozostałych modułów możemy wymienić m.in. moduł symulacyjny, moduł bilansowy, moduł RASI – do zarządzania recyrkulacją, moduł SRT.

więcej