JML-diving

Menu
MENU

Moduł eliminacji węgla

Moduł służący do zapewnienia wysokiej jakości ścieków odpływowych, jeśli chodzi o materię organiczną, oraz optymalizacji zużycia energii.

Określa strategię napowietrzania bioreaktora, bazując na zaawansowanej kontroli stężenia tlenu i mętności, określającej ilość węgla organicznego w oczyszczanych ściekach znajdujących się w osadniku wtórnym.

Za pomocą pomiarów mętności moduł modyfikuję ilość doprowadzanego powietrza do reaktora w zależności od zapotrzebowania.

Ogólnie mówiąc, system ten zapewnia odpowiednią jakość ścieków odpływowych, usuwa węgiel ze ścieków (dla osiągnięcia stężenia, które chcemy osiągnąć lub które dozwolone jest przez przepisy prawa) i minimalizuje zużycie energii.

modul cEn