JML-diving

Menu
MENU

Moduł gromadzenia i zarządzania danymi

Jest to moduł bazowy – zawsze dostarczany klientom. Jego główną funkcją jest gromadzenie danych pochodzących z opomiarowania procesu, układów automatyki urządzeń i zewnętrznych baz danych. Moduł gromadzi także zapis operacji w systemie. Zebrane dane są opracowywane przez moduł filtracji, w celu wykrycia i wyeliminowania zakłóceń i błędów. Odpowiednio oczyszczone dane są udostępniane pozostałym modułom systemu atl oraz umożliwiają użytkownikowi przeglądanie danych historycznych.

modul_gromadzenia_danych