JML-diving

Menu
MENU

Moduł kontroli

Główną rolą modułu jest kontrola procesu – wartości zadanych z rzeczywistymi. Całość procesu kontroli odbywa się w czasie rzeczywistym. Moduł ten zarządza pętlami sterowania procesów oczyszczania ścieków i przydziela strategie operacyjne określone przez użytkownika, jeśli system pracuje w trybie ręcznym lub zaproponowane przez platformę, jeśli kontrola odbywa się w trybie automatycznym.

moduł kontroli