JML-diving

Menu
MENU

Moduł nadzoru

Moduł nadzoru używa modeli sztucznej inteligencji bazujących na wiedzy heurystycznej do oceny procesów i urządzenia, do monitorowania wdrożonej kontroli oraz do diagnozowania statusu oczyszczalni ścieków. Ta weryfikacja procesów, urządzenia i kontroli jest inteligentna, integracyjna i racjonalna, dostosowana do każdej oczyszczalni ścieków, systematyczna, obiektywna i w gotowości 24 godziny na dobę.

Moduł nadzoru pozwala na wykorzystanie wcześniejszych doświadczeń (zarówno pozytywnych, jak i negatywnych), by odnosić się do nowych problemów powstających podczas procesu, optymalizując w ten sposób ich rozwiązanie, ponieważ pozwala na ponowne wykorzystanie specyficznej wiedzy danej oczyszczalni ścieków oraz promuje wymianę doświadczeń między technikami.