JML-diving

Menu
MENU

Moduł eliminacji związków biogennych

Moduł służy do zagwarantowania wysokiej jakości ścieków odpływowych, jeśli chodzi o substancje biogenne, oraz do optymalizacji zużycia energii.

Moduł monitoruje proces nitryfikacji/denitryfikacji oraz system napowietrzania reaktorów, w których usuwane są substancje biogenne. Środkiem do osiągnięcia optymalizacji energetycznej jest zaawansowana kontrola stężenia tlenu, amonu, azotanów i/lub potencjału redoks. W oparciu o uzyskane dane oraz o obowiązującą taryfę energetyczną, system określa strategię napowietrzania bioreaktora.

Zainstalowane czujniki stężenia tlenu, azotanów i amonu przesyłają informację do urządzeń automatyki PLC znajdujących się w oczyszczalni (za pośrednictwem narzędzi komunikacyjnych takich jak bus, Profibus, analogical, ethernet itp.), a stamtąd, za pośrednictwem sieci LAN, trafiają odpowiednio do programu do wizualizacji, którego używa oczyszczalnia oraz do serwera atl, gdzie dane są odpowiednio przetwarzane. Tą samą drogą do głównego komputera przesyłany jest sygnał wpływający na zachowanie urządzeń napowietrzających.

Moduł eliminowania związków biogennych może być używany w każdego rodzaju reaktorach pracujących w różnym trybie (ON/OFF oraz do pracy ciągłej). Działanie platformy oparte jest również o obowiązującą taryfę energetyczną. Oznacza to, że w tych godzinach doby, w których cena energii jest najwyższa, dmuchawy pracują na mniejszych obrotach i w związku z tym do reaktorów dostarczana jest mniejsza ilość tlenu. W godzinach, w których dostawa energii jest tańsza, dmuchawy pracują na maksimum dostarczając duże stężenie tlenu potrzebnego do zwiększenia stężenia amonu. Reasumując, największe zużycie energii w oczyszczalni ma miejsce wtedy, gdy jest ona najtańsza (stosowanie taryfy energetycznej odnosi się do każdego rodzaju reaktora).

nutriEn - schemat