JML-diving

Menu
MENU

Moduł zarządzania energią

Moduł zarządzania energią służy do monitorowania procesów i zużycia energii.

Śledzi godziny pracy i monitoruje parametry urządzeń i systemów używanych w oczyszczalni. Moduł ten zapamiętuje te informacje i szacuje produkcję oraz zużycie energii, w zależności od okresów taryfowych. Za pomocą tego modułu można kontrolować przebieg procesów w oczyszczalni i poddawać je odpowiedniej analizie.

Moduł może służyć jako bardzo pomocne narzędzie do nadzorowania pracy zakładu. Może stanowić podstawę do podejmowania odpowiednich decyzji modernizacyjnych w przyszłości oraz do oceny rentowności zakładu – niezależnie od zastosowania innych modułów.

sgEn