JML-diving

Menu
MENU

Moduł regulacji ciśnienia

Moduł ten służy do optymalizacji zużycia energii. Jest ona zapewniona dzięki odpowiedniej strategii produkcji i dostawy powietrza, która opiera się na zaawansowanej kontroli stężenia tlenu, ciśnienia, wartości zadanych tlenu, wartości zadanych ciśnienia oraz taryfy energetycznej. Optymalizowana jest dystrybucja i dostarczanie tlenu przy minimalnym zużyciu energii.

Praca tego modułu opiera się głównie na sterowaniu zaworami oraz ciśnieniem w rurociągach dystrybucji powietrza. W pierwszej kolejności kontrolowany jest stopień otwarcia zaworu na pomocą pętli sterowania zawór – miernik tlenu. Kolejną pętlę sterowania stanowi układ dmuchawa – nadajnik ciśnienia. Trzecim elementem tego modułu jest kontrola przedziałów z zapotrzebowaniem na maksymalną zawartość tlenu oparta na zasadzie możliwie najbardziej otwartego zaworu (przy zachowaniu minimalnego ciśnienia).

Należy dodać, że przy zastosowaniu kaskadowych systemów oczyszczania, tylko moduł regulacji ciśnienia jest w stanie to osiągnąć.

Moduł regulacji ciśnienia nadzoruje i zarządza pracą urządzeń. Jest zintegrowany z systemami modułu eliminacji związków biogennych i modułu zarządzania energią. Odpowiednio modyfikuje wartości zadane, w zależności od jakości ścieków. Modyfikuje także strategię działania urządzeń w zależności od aktualnych cen energii (steruje dmuchawami, ciśnieniem wewnątrz rur itp.).

modul sica