JML-diving

Menu
MENU

Moduł wspierania decyzji

Systemowy moduł wsparcia decyzyjnego odpowiedzialny jest za gromadzenie, integrację oraz przetwarzanie wyników dostarczonych przez pozostałe moduły; proponuje plany działania.

Jest to moduł raportowy, który niezależnie od bieżącej wizualizacji procesu dla operatora generuje okresowy raport dla kierownictwa z działania systemu. Raport taki jest dostępny z konsoli i rozsyłany za pomocą poczty elektronicznej do właściwych osób.