JML-diving

Menu
MENU

Systemy pomocnicze

Systemy opomiarowania

W celu prawidłowego dostrojenia systemu niezbędne jest, aby zakład wyposażony był w odpowiednie systemy opomiarowania procesów. W zależności od wybranych elementów systemu, po analizie energetycznej procesów oraz w zależności od istniejącego wyposażenia, dostarczamy systemy mierzące zawartość amonu (amoniak rozpuszczony), tlenu, azotanów, mętności, ciśnienia powietrza w rurociągach, potencjału REDOX, przepływów, itd.
Zakładom, które nie posiadają kompletnej infrastruktury pomiarowej dostarczamy i serwisujemy na atrakcyjnych warunkach systemy wielu firm, m.in. HachLange.
Przykładowy zestaw pomiarowy składa się z sondy jonoselektywnej do pomiarów online azotu amonowego i azotanowego wraz z wymiennym kartridżem, kalibrowanym na miejscu obiektu, połączonej z przetwornikiem. Sonda umieszczona jest w reaktorze biologicznym i ciągle monitoruje proces nitryfikacji/denitryfikacji, wysyłając dane do przetwornika. Przesłane dane są analizowane i w zależności od stężenia azotu amonowego i azotanowego dobierana jest intensywność napowietrzania układu.

Systemy automatyki
Z uwagi na fakt, że nasz system integruje się z układami automatyki, niezbędne jest zestawienie odpowiednich łączy i protokołów komunikacyjnych, w celu wymiany danych oraz sterowania układem napowietrzania. W zależności od istniejących układów wykonujemy spięcie układów lub też ich rozbudowę.

Cechą wyróżniającą nasze rozwiązanie jest niezależność platformy oraz wysokie bezpieczeństwo eksploatacji.

Możemy dokonać spięcia z dowolnymi systemami automatyki. Zestawione łącza można w każdej chwili dezaktywować, co gwarantuje wysokie bezpieczeństwo sterowania procesem na wypadek awarii platformy sterowania.