JML-diving

Menu
MENU

Aktualności

JML INDUSTRY i SISLtech na XVII Kongresie Naukowo-Technicznym WOD-KAN-EKO 2014

19.11.2014

W dniach 6 i 7 listopada 2014 w hotelu Andel’s w Łodzi odbył się XVII Kongres Naukowo-Techniczny WOD-KAN-EKO 2014. Podczas dwudniowych obrad przedstawiciele firm wodno-kanalizacyjnych debatowali o problemach, z którymi boryka się branża. Wygłoszono 49 prezentacji dotyczących m.in. rozwiązań dla oczyszczalni ścieków, monitoringu jakości wody, wód odpadowych, zagospodarowania osadów ściekowych. Gorące dyskucje wzbudził także temat debaty „Służebność przesyłu”.

W trakcie kongresu swoją prezentację miała również firma JML INDUSTRY wraz z partnerem – firmą SISLtech. Tematem prezentacji były wyzwania i problemy we wdrażaniu innowacyjnych technologii w zakresie optymalizacji energetycznej i zarządzania jakością ścieków. Ponadto oferta firmy prezentowana była na stoisku, podczas towarzyszącej kongresowi wystawie.

Kongres zakończył się wizytą techniczną na Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi. Uczestnicy wizyty mieli możliwość zobaczyć jedną z największych oczyszczalni ścieków w Polsce oraz stację termicznej utylizacji osadów ściekowych.