JML-diving

Menu
MENU

Aktualności

Udział JML Industry w konferencji na temat innowacji technologicznych w oczyszczaniu ścieków – relacja

21.09.2016

W dniach 14 – 16 września 2016 w Gdańsku odbyła się konferencja „Innowacyjne technologie w oczyszczaniu ścieków – możliwości i kierunki”.

Organizatorem tego wydarzenia była Gdańska Fundacja Wody, która od lat specjalizuje się w seminariach, szkoleniach i konferencjach o tematyce wodno-ściekowej. Wszystkie organizowane przez GFW szkolenia i seminaria charakteryzują się wysokim poziomem technicznym. Tak też było i tym razem.

Wśród prelegentów pojawili się przedstawiciele uczelni wyższych oraz specjaliści w zakresie eksploatacji oczyszczalni z wieloletnim doświadczeniem. Prelekcje wywoływały dyskusje wśród uczestników, którzy wymieniali się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami na tematy poruszane w wystąpieniach. Duża część prezentacji dotyczyła technologii annamox, która zaczyna być stosowana na odciekach z instalacji odwadniania osadów na kilku obiektach w Polsce. Część prelekcji poruszała kwestie związane z odzyskiem fosforu z osadów ściekowych oraz usuwaniem mikrozanieczyszczeń, które stają się coraz większym problemem w środowisku. Przedstawiciel firmy JML Industry opowiedział o rozwiązaniach z zakresu automatyki i sterowania, które pozwalają zoptymalizować niektóre procesy na oczyszczalni ścieków, ze szczególnym uwzględnieniem algorytmów zawierających w sobie sztuczną inteligencję.

 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom konferencji za uwagę, pytania oraz zainteresowanie naszą ofertą.

konferencja2 konferencja1 konferencja