JML-diving

Menu
MENU

Kogeneracja i produkcja biogazu

Oferujemy systemy sterowania wykorzystywane dla procesów kogeneracji, współfermentacji i produkcji biogazu.

  • Zaawansowana kontrola oparta na produkcji biogazu, przepływie osadu i wartościach zadanych energii, która określa strategię dostawy substratów do komory fermentacyjnej i strategię działania komory fermentacyjnej w celu optymalizacji lub maksymalizacji produkcji biogazu.

 

  • Zaawansowana kontrola oparta na produkcji biogazu i wartościach zadanych energii, która określa strategię działania instalacji do kogeneracji w celu maksymalizacji generowania energii lub dostosowania do wymagań zakładu.